Domov
O muzeju
Program
V Stožicah
Dogodki
Novice
Galerije
Dogodek meseca
Projekt novega muzeja športa v športnem parku stožice in program delovanja

Javni zavod Muzej športa je trenutno na lokaciji Kopitarjeva 4 v Ljubljani v 1.nadstropju poslovne zgradbe časopisa Dnevnik.Lokacija in površina prostorov (cca.200 m2) sta omogočili,da je lahko Muzej športa začel z muzejskim delom (zbiranje in razstavljanje muzejskega gradiva, inventariziranje in dokumentiranje gradiva, druge funkcije muzejske javne službe) v obdobju 2002 – 2010. Del muzejskega gradiva smo na omenjeni lokaciji razstavili na površini 100 m 2 v obliki zgoščenega pregleda športnega dogajanja na Slovenskem v obdobju od leta 1863 pa vse do danes. Razstavo obišče na leto okrog 1500 obiskovalcev.Obstoječi prostori Muzeja športa inštituciji ne omogočajo več njenega nadaljnjega razvoja.
 
Za potrebe javnega zavoda Muzej športa in njegovo širitev na lokaciji Športnega parka Stožice je na voljo okrog 845 m 2 površin, od tega naj bi bilo stalni razstavi namenjeno 700 m 2, za potrebe uslužbencev muzeja in muzejskega dela potrebujemo 145 m2: to površino naj bi zasedali: 3 pisarniški prostori, prostor za stranke in sestanke,sanitarije in čajna kuhinja za uslužbence muzeja. Za potrebe obiskovalcev načrtujemo potrebne sanitarije, prostor za recepcijo, trgovino in garderobo.

Depojski prostori obsegajo 2 enoti:depo 1 ima 230 m2 in depo 2 ima 215 m2, ki jih bomo delili z Zavodom za šport RS Planica;depoji bodo locirani v drugem delu športnega parka.