Domov
O muzeju
Program
V Stožicah
Dogodki
Novice
Galerije
Dogodek meseca
Zbiranje muzejskega gradiva

Poleg formalno pravnih in administrativnih opravil, ki so bila potrebna za ustanovitev javnega zavoda, je sočasno že potekalo temeljno muzejsko delo.To še bolj konkretno obsega primarne dejavnosti kot so evidentiranje, zbiranje, akcesija, inventariziranje, varstvo in hranjenje dediščine, nadzor nad varstvom zasebnih zbirk ter sekundarne dejavnosti kot so prezentacija, raziskovanje, izobraževanje, pedagoški programi, komuniciranje.Pri tem je treba opozoriti,da sem bil tedaj edini zaposleni delavec v ustanovi.Vse od začetka delovanja muzeja pa do danes je bilo večina dela posvečenega zbiranju muzejskega gradiva z namenom ustvariti zbirko premične dediščine zgodovine slovenske telesne kulture in športa. Pri tem delu sem bil zelo uspešen,saj mi je uspelo v dobrih 5 letih zbrati več kot 18.000 enot muzejskega gradiva.

Gradivo vključuje brošure, knjige, časopise, članske karte in legitimacije, diplome, embleme, fotografije, filmsko gradivo in video posnetke, kovance, kronike, makete, načrte, nalepke, naprave, obeske, opremo, osebne predmete športnikov in športnih delavcev, pečate, plakate,plakete, pokale, druga odličja, rekvizite, umetniška dela, zahvale, priznanja, zastavice, značke itd.

Veliko predmetov so nam podarili slovenski športniki: Aleksander Ambrož, Irena Avbelj, Sašo Bertoncelj, Alenka Bikar, Borut Bilač, Britta Bilač, Marjan Crnčec, Rudi Corn, Jolanda Čeplak, Martina Čufar,Tomaž Čižman, Iztok Čop, Jernej Damjan, Rajmond Debevec, Alen Dimic, Alenka Dovžan, Rok Flander, Jure Franko, Andrej Hauptman, Dušan Hauptman, Urška Hrovat, Andrej Jelenc, Sašo Jereb,Dušan Kosič, Dejan Košir, Jure Košir, Milan Kovač, Primož Kozmus, Stanko Lorger, Petra Majdič, Peter Mankoč, Matjaž Markič,Tina Maze, Rene Mlekuž, Tomaž Nose, Matic Osovnikar, Cveto Pavčič, Mik Pavlovič, Aljaž Pegan, Mitja Petkovšek, Primož Peterka, Boža Pitamic,Vladimir Pogačnik, Marko Račič, Mojca Rode, Raša Sraka, Mojca Suhadolc, Bogdan Svet, Mateja Svet, Franc Škerl, Mitja Šketa, Luka Špik, Sašo Udovič, Nataša Urbančič, Srečko Weiner, Dejan Zavec, Jure Zdovc, Vasilij Žbogar, Urška Žolnir.