Domov
O muzeju
Program
V Stožicah
Dogodki
Novice
Galerije
Dogodek meseca
Naši obiskovalci

V primerjavi z drugimi muzeji velja za Muzej športa, da njegovi obiskovalci ali kot jim pravimo muzejski delavci, ciljna publika, že obstaja. Sestava te publike ali širše športne javnosti je povsem razvidna: na eni strani gre za publiko, ki obiskuje športne prireditve ali jih spremlja posredno prek medijev; potem so tu  vrhunski in drugi športniki, ki so nedvomno zainteresirani, da se njihova športna pot, tudi iz zgodovinske perspektive, ustrezno ovrednoti; tu je še množica drugih aktivnih ter rekreativnih športnikov ter mladih ljudi, ki vstopajo v svet športa prek šolskih športnih programov in kasneje najdejo svoj posebni interes v posameznih športnih disciplinah.

Sicer pa o privrženosti Slovencev športnim aktivnostim poroča tudi stroka: "V Sloveniji je (1999) ok. 3000 športnih društev, v njih je vključenih ok. 400.000 prebivalcev Slovenije. Pri nacionalnih športnih panožnih zvezah je registriranih ok. 80.000 tekmovalcev. Glede na množično športno - rekreativno dejavnost je Slovenija na vrhu srednjega razreda evropskih držav. S športom se redno (dvakrat na teden) ukvarja ok. 21% prebivalcev starih več kot 18 let" (v:Rajko Šugman, Marko Rožman, Redakcija: Šport, Enciklopedija Slovenije, 13, Ljubljana 1999, str.114).

Seveda pa je potrebno te potencialne obiskovalce v muzej tudi privabiti. Pri tem seveda ni pomembno samo oglaševanje, ampak široka in atraktivna muzejska ponudba, ki poleg razstave obsega muzejsko trgovino, restavracijo, možnosti srečevanja s pomembnimi športniki, družabne prireditve in srečanja. Pri promociji muzeja bi lahko aktivno vlogo odigral tudi Klub prijateljev Muzeja športa, ki trenutno šteje prek 300 članov in smo ga ustanovili leta 2004.