Domov
O muzeju
Program
V Stožicah
Dogodki
Novice
Galerije
Dogodek meseca
Obstoječa stalna razstava muzeja šprta

Vsak muzej najbolj neposredno komunicira z zainteresirano javnostjo prek stalne razstave. V Muzeju športa nam skromna razstavna površina ne omogoča celovite predstavitve zgodovine telesne kulture in športa na Slovenskem. Postavili smo zgolj vzorčno razstavo, ki vsebuje doslej zbrano muzejsko gradivo. Za obiskovalce, ki jih je sorazmerno veliko, smo pripravili informacije o olimpizmu, sokolstvu in orlovstvu, športu med prvo in drugo svetovno vojno. Razstavili smo tudi  donacije najvidnejših slovenskih športnikov, predvsem nosilcev olimpijskih medalj. V vitrinah, ki nam jih je daroval Muzej novejše zgodovine Slovenije opozarjamo predvsem na zvrsti gradiva premične dediščine slovenskega športa, ki ga zbiramo.

Odzivi obiskovalcev so izjemno dobri in če bi muzej bolj oglaševali, bi bil obisk zelo velik. Tega pa ne moremo in ne smemo storiti, saj muzej in razstava še ne ustrezata osnovnim muzejskim standardom glede varnosti in varovanja muzejskega gradiva. Muzejska infrastruktura ni skladna z muzejskimi standardi tudi glede depojev. Med osnovnimi ovirami je deficitarnost prostora, nemogoč dostop in lociranost v soseščini ambulante itd. Razstavo smo konec leta 2009 obnovili.

Izhodišče nadaljnjega dela je načrt preselitve muzeja na novo lokacijo, zagotovitev osnovnih pogojev za muzejsko delo, kadrovska zapolnitev, postavitev nove stalne razstave in ureditev finančnega položaja muzejske ustanove.

Dislokacija Muzeja športa in ustvaritev prave muzejske ustanove je prav gotovo utemeljena. Glede na to, da so slovenski športni delavci že desetletja razmišljali in si tudi prizadevali za ustanovitev osrednjega slovenskega muzeja športa, govori o potrebi,da se bogato poglavje o telesno kulturni in športni dejavnosti Slovencev ustrezno zgodovinsko ovrednoti in da dobi kulturno zgodovinska premična dediščina slovenske športne zgodovine svoje mesto v muzeološki in prek tega obči refleksiji našega prostora.